Επιλογή γλώσσας

Συμβουλετικές Yπηρεσίες

Η Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές έχει αναπτύξει ένα σύνολο εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που στοχεύουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρησιακών λύσεων.

Οι υπηρεσίες – λύσεις που σχεδιάζει και προτείνει βασίζονται στην ανάλυση των αναγκών και απαιτήσεων της κάθε επιχείρησης, λαμβάνοντας διαρκώς υπόψιν τις δυναμικά εξελισσόμενες συνθήκες, αλλά και τις τάσεις της αγοράς.

 •     Παροχή συμβουλών διαχείρισης χρηματοοικονομικών και κοστολόγησης
 •     Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων
 •     Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Πτωχευτικού Κώδικα (Άρθρο 106, Εξωδικαστικός Συμβιβασμός)
 •     Πιστοποιημένοι Εμπειρογνώμονες Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
 •     Μελέτες βιωσιμότητας οικονομικών μονάδων (Feasibility Studies)
 •     Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)
 •     Μελέτες για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων (Debt Restructuring)
 •     Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management)
 •     Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου
 •     Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
 •     Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης Ταμειακών Ροών – Ταμειακού Προγραμματισμού
 •     GDRP

Η Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές έχει αναπτύξει ένα σύνολο εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που στοχεύουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρησιακών λύσεων.

Οι υπηρεσίες – λύσεις που σχεδιάζει και προτείνει βασίζονται στην ανάλυση των αναγκών και απαιτήσεων της κάθε επιχείρησης, λαμβάνοντας διαρκώς υπόψιν τις δυναμικά εξελισσόμενες συνθήκες, αλλά και τις τάσεις της αγοράς.

 •     Παροχή συμβουλών διαχείρισης χρηματοοικονομικών και κοστολόγησης
 •     Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων
 •     Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Πτωχευτικού Κώδικα (Άρθρο 106, Εξωδικαστικός Συμβιβασμός)
 •     Πιστοποιημένοι Εμπειρογνώμονες Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
 •     Μελέτες βιωσιμότητας οικονομικών μονάδων (Feasibility Studies)
 •     Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)
 •     Μελέτες για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων (Debt Restructuring)
 •     Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management)
 •     Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου
 •     Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
 •     Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης Ταμειακών Ροών – Ταμειακού Προγραμματισμού
 •     GDRP

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.