Επιλογή γλώσσας

Φορολογικές Yπηρεσίες

Στη Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές αντιλαμβανόμαστε πως στο πολύπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον ο ελεγκτής οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς και ουσιαστικά για την εξασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της κάθε επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, το φορολογικό μας τμήμα, αποτελούμενο από εξειδικευμένα στελέχη, παρακολουθεί τις διαρκείς μεταβολές της σχετικής νομοθεσίας και των φοροελεγκτικών διαδικασιών, φροντίζοντας για τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη μας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα φορολογικών υπηρεσιών.

  •       Έλεγχος Φορολογικής Συμμόρφωσης
  •       Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού
  •       Σύνταξη Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  •       Tax Disputes
  •       Συμβουλές επί θεμάτων Φορολογίας Νομικών και Φυσικών Προσώπων, θεμάτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Ακίνητης Περιουσίας, Παρακρατούμενων Φόρων

Στη Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές αντιλαμβανόμαστε πως στο πολύπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον ο ελεγκτής οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς και ουσιαστικά για την εξασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της κάθε επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, το φορολογικό μας τμήμα, αποτελούμενο από εξειδικευμένα στελέχη, παρακολουθεί τις διαρκείς μεταβολές της σχετικής νομοθεσίας και των φοροελεγκτικών διαδικασιών, φροντίζοντας για τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη μας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα φορολογικών υπηρεσιών.

  •       Έλεγχος Φορολογικής Συμμόρφωσης
  •       Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού
  •       Σύνταξη Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  •       Tax Disputes
  •       Συμβουλές επί θεμάτων Φορολογίας Νομικών και Φυσικών Προσώπων, θεμάτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Ακίνητης Περιουσίας, Παρακρατούμενων Φόρων

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.