Επιλογή γλώσσας

H Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές διαθέτει τις κάτωθι πιστοποιήσεις ISO:

1. ISO 9001 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

2. ISO 27001 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
Τo ISO 27001 είναι το πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών και πιστοποιεί ότι η εταιρείας μας μπορεί να διαχειριστεί και να προστατεύσει επαρκώς τις πληροφορίες και τα δεδομένα όλων των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας.

3. ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Με τη λήψη της πιστοποίησης του ISO 14001 η εταιρεία μας αποδεικνύει τη συνεχή δέσμευσή μας για βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων, ως προς την πρόληψη της ρύπανσης, την τήρηση της νομοθεσίας και τις συνεχείς προσπάθειας βελτίωσής μας σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

4. ISO 37001 - Συστήματα Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς
Το πρότυπο ISO 37001 αφορά στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το συγκεκριμένο Πρότυπο εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και προσδιορίζει μια σειρά μέτρων και δικλείδων ασφαλείας, προκειμένου οι οργανισμοί, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός τους, τη φύση και την έκταση των κινδύνων δωροδοκίας που αντιμετωπίζουν, να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν εγκαίρως τη διαφθορά.

5. ISO 45001 - Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
Το πρότυπο ISO 45001 αφορά στις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ). Το συγκεκριμένο Πρότυπο εκδόθηκε το 2018 και παρέχει ένα πλαίσιο για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

 

 

H Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές διαθέτει τις κάτωθι πιστοποιήσεις ISO:

1. ISO 9001 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

2. ISO 27001 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
Τo ISO 27001 είναι το πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών και πιστοποιεί ότι η εταιρείας μας μπορεί να διαχειριστεί και να προστατεύσει επαρκώς τις πληροφορίες και τα δεδομένα όλων των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας.

3. ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Με τη λήψη της πιστοποίησης του ISO 14001 η εταιρεία μας αποδεικνύει τη συνεχή δέσμευσή μας για βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων, ως προς την πρόληψη της ρύπανσης, την τήρηση της νομοθεσίας και τις συνεχείς προσπάθειας βελτίωσής μας σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

4. ISO 37001 - Συστήματα Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς
Το πρότυπο ISO 37001 αφορά στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το συγκεκριμένο Πρότυπο εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και προσδιορίζει μια σειρά μέτρων και δικλείδων ασφαλείας, προκειμένου οι οργανισμοί, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός τους, τη φύση και την έκταση των κινδύνων δωροδοκίας που αντιμετωπίζουν, να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν εγκαίρως τη διαφθορά.

5. ISO 45001 - Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
Το πρότυπο ISO 45001 αφορά στις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ). Το συγκεκριμένο Πρότυπο εκδόθηκε το 2018 και παρέχει ένα πλαίσιο για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

 

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.