Καλωσήρθατε στη Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές

Αποστολή της «Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές» είναι η παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Φιλοσοφία της Εταιρείας αποτελεί η ουσιαστική αρωγή στην επίτευξη των στόχων των πελατών της, παρέχοντας προστιθέμενη αξία (added value) στη συνολική δραστηριότητά τους.

Πιστοποιήσεις ISO

Τα τελευταία νέα μας